Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

vydanie dedičstva

Vydanie dedičstva od nepravého dediča

Vymáhanie pohľadávok – upomínacie konanie

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ