Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo, ako aj zastupovanie v dedičskom konaní. V oblasti dedičského práva poskytujeme nasledovné služby  právnej pomoci:

  • poradenstvo, konzultácie a právne zastúpenie v dedičskom konaní
  • právna pomoc pri vypracovaní závetu
  • vypracovanie listiny o vydedení
  • zastupovanie v konaní o neplatnosti závetu, o neplatnosti vydedenia, o určenie okruhu dedičov, o vylúčení majetku z dedičstva
  • právne zastupovanie pri dedičských sporoch