Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

Obchodné právo

V našej advokátskej kancelárie  v oblasti obchodného práva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iných predpisov obchodného práva poskytujeme najmä tieto právne služby:

- Komplexné právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby

- Založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností podľa obchodného zákonníka

- Zmeny v zápise spoločnosti v Obchodnom registri, predaj spoločnosti

- Zrušenie s.r.o. a iných obchodných spoločností

- Vypracovanie obchodných zmlúv

- Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ