Naša kancelária Vám vypracuje obchodné zmluvy a poskytne odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, o obchodnom zastúpení, o tichom spoločenstve, a iné).