Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

Občianske právo

V našej advokátskej kancelárii v oblasti občianskeho práva poskytujeme najmä tieto právne služby:

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
 • vypracovanie žaloby a zastupovanie pred súdom
 • vypracovanie a kontrola zmlúv
 • vymáhanie pohľadávok
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vydanie bezdôvodného obohatenia
 • susedské spory
 • ochrana osobnosti
 • vrátenie daru
 • náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ