Je Vaše manželstvo v rozpade, vyskúšali ste už všetko no Váš rodinný život sa nezlepšil? V takom prípade je rozvod zrejme to najvhodnejšie riešenie. Rozvodový právnik  sa snaží previesť klientov celým procesom rozvodu tak, aby sme ich a najmä ich maloleté deti ušetrili zbytočných stresov.

 Návrh na rozvod

Rozvodové konanie sa začína podaním návrhu na rozvod na príslušný okresným súd. Príslušnosť súdu sa určuje podľa posledného spoločného bydliska manželov. Vzor návrhu na rozvod neexistuje. V návrhu na rozvod manželstva je potrebné najmä uviesť dôvody jeho rozvratu. Bez dostatočného odôvodnenia sa môže stať, že Vám súd nariadi manželskú poradňu. Petit návrhu musí byť formulovaný presne a určite. Nesprávne pripravený návrh na rozvod manželstva môže spôsobiť, že Váš rozvod bude trvať napríklad aj 12 mesiacov.

Pokiaľ sa nechcete dať v súdnom konaní zastupovať advokátom, sme ochotní Vám e-mailom alebo poštou za znížený poplatok zaslať praxou osvedčený návrh na rozvod manželstva vypracovaný advokátom, do ktorého si doplníte už len svoje údaje a zašlete na súd. Na internete je možné nájsť rôzne návrhy na rozvod manželstva. Tieto však často už  nie sú aktuálne vzhľadom na často meniace sa právne predpisy v Slovenskej republike. Rovnako treba myslieť na to, že tieto návrhy zväčša nie sú robené právnikmi. Koľko by Vás stál takýto vzor návrhu na rozvod? Stačí ak nás kontaktujete cez našu online právnu poradňu, kde prosím uveďte:

  • koľko máte detí
  • aké výživné si žiadate od manžela
  • dôvody rozvratu manželstva

Následne Vám bude zaslaná informácia, aký poplatok by ste zaplatili za takýto vzor návrhu na rozvod manželstva.

 Je dôležité uviesť, že najmä konanie o rozvode manželstva z ktorého pochádzajú aj maloleté deti je pomerne náročné a emočne veľmi vypäté. V týchto prípadoch je vhodné mať po svojom boku advokáta, ktorý sa snaží odbúrať emotívnu stránku veci a pomôže Vám zvoiliť správne argumenty a dôkazy, aby ste dosiahli požadovanú výšku výživného, alebo zvolený druh starostlivosti o deti. V prípade, že máte záujem o právne zastupovanie v celom súdnom konaní až do jeho právoplatného skončenia veci, neváhajte nás kontaktovať.