Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

Úprava práv a povinností k maloletým deťom

Pod pojmom Úprava práv a povinností k maloletým deťom sa rozumie:

  • styk rodičov s maloletými deťmi
  • výživné
  • spravovanie majetku maloletého

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ