Pri rozvode je nutné, aby sa rodičia okrem styku s maloletým a výšky výživného dohodli aj na správe jeho majetku. Ak sa nedohodnú, rozhodne o tom súd. Najčastejším riešením je že majetok spravujú obaja rodičia, ale samozrejme je možné aby ho spravoval ten z rodičov ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti.