Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

Trestný advokát, Trestné právo

Trestný advokát/trestný právnik nie je každý kto vykonáva advokáciu. Bolo Vám vznesené obvinenie za podozrenie zo spáchania trestného činu? Zavolali Vás na výsluch ako svedka? Alebo ste sa stali poškodeným trestným činom a chcete podať trestné oznámenie? V takom prípade je vhodné sa obrátiť na advokáta so skúsenosťami s trestným právom.

 

trestný advokát

Poskytujeme nasledovné služby advokáta v trestnom konaní:

Ak máte akúkoľvek otázku alebo potrebujete právne služby advokáta v trestnom konaní, neváhajte nás kontaktovať. Trestný advokát Vám môže pomôcť poukázať na časté procesné pochybenia orgánov činných v trestnom konaní, oslobodiť Vás spod obžaloby, prípadne zmierniť trest.

Nášho klienta sprevádzame na každom výsluchu na polícii (teda v prípravnom konaní) a osobne sa zúčastnime aj všetkých výsluchov svedkov a znalcov, ktorým budeme klásť otázky. Po ukončení vyšetrovania miesto obvineného absolvujeme aj preštudovanie celého spisu a predložíme záverečné vyjadrenie. V prípade, že prokurátor podá napriek predloženým argumentom obžalobu, zastupujeme obžalovaného v celom konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci. S klientom konzultujeme celú obhajobu. V prípade väzobného stíhania podávame žiadosti o prepustenia ako aj opravné prostriedky a pravidelne navštevujeme väzobne stíhaného klienta v ústave na výkon väzby. Návštevu klienta vo väzbe považujeme za štandardný prístup potrebný na kvalitnú prípravu obhajoby. Trestný advokát nesmie zanedbať ani psychický stav obvineného vo väzbe. Počas celého konania zvažujeme všetky možnosti a navrhujeme obvinenému/obžalovanému riešenie.

V prípade, že ste sa stali obeťou trestného činu, prvým Vašim krokom musí byť podanie trestného oznámenia. V našej kancelárii Vám po prevzatí zastúpenia vypracujeme trestné oznámenie, ktoré podáme na príslušné Okresné riaditeľstvo PZ, čím predídete tomu, že Vás polícia odbije a presvedčia Vás,  že nejde o trestný čin. Zastupujeme klientov  v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. 

Predvolali Vás na výsluch na políciu ako svedka? Určite to nie je niečo bežné a pre ľudí príjemné. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR aj v pozícii svedka máte nárok na to, aby bol s Vami pri výsluchu advokát. Často sa stáva, že policajti výsluch zľahčujú, tvrdia svedkom že advokáta nepotrebujú, kladú im otázky ktoré by v prítomnosti advokáta nepoložili a nie vždy to je na prospech svedka. Trestný advokát Vás pred nepríjemnými otázkami ochráni.

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ