Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o upomínacom konaní). V úvodnom ustanovení sa dozviete, že konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Teda ide o alternatívu ku zaužívanému spôsobu vymáhania pohľadávok podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde príslušnom podľa bydliska žalovaného. V tomto prípade je na konanie príslušný vždy len Okresný súd Banská Bystrica. Je to z dôvodu špecializácie súdu a teda zrýchlenia vydania samotného platobného rozkazu.

Cieľom je efektívnejší spôsob vymáhania peňažných pohľadávok a v zásade aj lacnejší, keďže súdny poplatok je o 50 % lacnejší ako pri bežnom návrhu na vydanie platobného rozkazu. V praxi to znamená, že miesto bežných 6 % z vymoženej sumy zaplatíte len 3 %. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku pritom je doručená do Vašej elektronickej schránky (alebo elektronickej schránky advokáta, ktorý návrh vo Vašom mene podal) už v priebehu dvoch dní. V podstate aj od Vašej rýchlosti zaplatenia súdneho poplatku záleží ako rýchlo bude platobný rozkaz vydaný.