Service by niche: Služby podľa odvetvia

 • Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

  24. apríla 2023
  Čo poskytujeme Našim klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc pri vymáhaní ich pohľadávok. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokáta má oproti vymáhaniu…
 • Občianske právo

  24. apríla 2023
  V našej advokátskej kancelárii v oblasti občianskeho práva poskytujeme najmä tieto právne služby:
 • Obchodné právo

  24. apríla 2023
  V našej advokátskej kancelárie  v oblasti obchodného práva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iných predpisov obchodného práva…
 • Trestný advokát, Trestné právo

  24. apríla 2023
  Trestný advokát/trestný právnik nie je každý kto vykonáva advokáciu. Bolo Vám vznesené obvinenie za podozrenie zo spáchania trestného činu? Zavolali…
 • Rodinné právo

  24. apríla 2023
  Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je riešenie právnych problémov, spojených s rozvodom, úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k…
 • Dedičské právo

  24. apríla 2023
  Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo, ako aj zastupovanie v dedičskom konaní. V oblasti dedičského práva poskytujeme nasledovné služby  právnej…
 • Správne právo

  24. apríla 2023
  V oblasti správneho práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave právne poradenstvo a služby najmä v konaniach pred správnymi orgánmi,…
 • Zmluvné právo

  24. apríla 2023
  Advokáti v našej advokátskej kancelárii sú pripravení promptne pre Vás vypracovať rôzne druhy zmlúv, prípadne vzor zmluvy: V našej advokátskej kancelárii…
 • Pracovné právo

  24. apríla 2023
  V oblasti pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave právne poradenstvo a služby v zmysle zákona zákona č. 311/2001 Z.z.…