Citizen: Občianske právo

 • Vydanie bezdôvodného obohatenia

  3. mája 2023
  Užíva niekto Vašu nehnuteľnosť či hnuteľný majetok bez Vášho súhlasu a navyše Vám za to ani nič neplatí? V tom…
 • Náhrada škody spôsobená orgánmi štátnej správy

  3. mája 2023
  Poskytujeme kompletné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu…
 • Vrátenie daru

  3. mája 2023
  Obdarovali ste niekoho a teraz žiadate dar vrátiť?Jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku je darovanie. Predmetom darovania môže byť všetko čo môže…
 • Ochrana osobnosti

  2. mája 2023
  Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj…
 • Susedské spory

  2. mája 2023
  Susedské spory patria medzi tie najčastejšie spory riešené súdmi v SR. Právna úprava susedských vzťahov sa nachádza v ustanovení §127…
 • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

  2. mája 2023
  Na tejto stránke sa dozviete všetky dôležité informácie týkajúce sa zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva. Čo je to podielové spoluvlastníctvo?…
 • Zrušenie a vysporiadanie BSM

  2. mája 2023
  Zrušenie a vysporiadanie BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov Práve ste sa rozviedli a neviete ako rýchlo a efektívne vysporiadať BSM?…
 • Vymáhanie pohľadávok

  2. mája 2023
  Našim klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc pri vymáhaní ich pohľadávok. Výhodou vymáhania pohľadávok prostredníctvom advokáta oproti rôznym obchodným…