Citizen: Služby pre občanov

 • Vydanie bezdôvodného obohatenia

  3. mája 2023
  Užíva niekto Vašu nehnuteľnosť či hnuteľný majetok bez Vášho súhlasu a navyše Vám za to ani nič neplatí? V tom…
 • Príspevok na výživu rozvedeného manžela

  3. mája 2023
  Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu…
 • Náhrada škody spôsobená orgánmi štátnej správy

  3. mája 2023
  Poskytujeme kompletné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu…
 • Vrátenie daru

  3. mája 2023
  Obdarovali ste niekoho a teraz žiadate dar vrátiť?Jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku je darovanie. Predmetom darovania môže byť všetko čo môže…
 • Spravovanie majetku maloletého

  3. mája 2023
  Pri rozvode je nutné, aby sa rodičia okrem styku s maloletým a výšky výživného dohodli aj na správe jeho majetku. Ak sa…
 • Zastupovanie svedka

  2. mája 2023
  Predvolali Vás na výsluch na políciu? Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR aj v pozícii svedka máte nárok na to, aby…
 • Zastupovanie poškodeného

  2. mája 2023
  Stali ste sa obeťou trestného činu? Prvým Vašim krokom musí byť podanie trestného oznámenia. V našej kancelárii po prevzatí zastúpenia…
 • Zastupovanie obvineného / obžalovaného

  2. mája 2023
  Po prevzatí právneho zastúpenia Vám náš advokát poskytne v celom trestnom konaní kvalifikovanú obhajobu. Na prvú konzultáciu je vhodné nám…
 • Určenie / Zapretie otcovstva

  2. mája 2023
  Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa určuje tromi spôsobmi: Otcovstvo k mal. dieťaťu je možné zaprieť podaním návrhu na súd. Návrh môže podať matka, určený…
 • Zrušenie vyživovacej povinnosti

  2. mája 2023
  Ak máte vedomosť o tom, že Vaše plnoleté dieťa, ktorému platíte výživné, je schopné sa samostatne živiť, máte nárok požiadať o zrušenie…