Profil kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva.

Naša advokátska kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni, so zabezpečením maximálnej miery profesionality, rýchlosti a diskrétnosti s dôrazom na osobný prístup. Sme schopní flexibilne reagovať na požiadavky klienta a v prípade Vášho priania je možné si dohodnúť stretnutie i mimo sídla kancelárie v ktoromkoľvek čase.

Sme schopní poskytovať právne služby v slovenskom, českom, anglickom a francúzskom jazyku a v prípade potreby zabezpečíme preklad, prípadne tlmočníka na preklad/tlmočenie do ktoréhokoľvek svetového jazyka. Úzko spolupracujeme s notármi, exekútormi a súdnymi znalcami, čo nám umožňuje rýchlo reagovať na potreby klienta. Naša advokátska kancelária pri komunikácii so súdmi a správnymi orgánmi používa zaručený elektronický podpis, s čím je spojená úspora súdnych poplatkov na obchodnom registri vo výške 50 % ako aj ďalšia úspora na poplatkoch za overovanie listín a na poštovnom.