Firm: Obchodné právo

 • Vymáhanie pohľadávok

  2. mája 2023
  Našim klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc pri vymáhaní ich pohľadávok. Výhodou vymáhania pohľadávok prostredníctvom advokáta oproti rôznym obchodným…
 • Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva

  2. mája 2023
  Vypracujeme pre Vás žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody podľa Obchodného zákonníka,…
 • Vypracovanie obchodných zmlúv

  2. mája 2023
  Naša kancelária Vám vypracuje obchodné zmluvy a poskytne odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo,…
 • Zrušenie s.r.o. a iných obchodných spoločností

  2. mája 2023
  V rámci služby zrušenia s.r.o. vám ponúkame viacero možností. Súčasťou služby je poradenstvo a konzultácia, na základe ktorej vám navrhneme…
 • Zmeny v zápise spoločnosti v obchodnom registri, predaj spoločnosti

  2. mája 2023
  Pod zmenami v zápise spoločnosti v Obchodnom registri rozumieme akúkoľvek zmenu údajov, ktorú je potrebné uviesť aj v OR SR.…
 • Založenie s.r.o. a iných spoločností

  2. mája 2023
  Potrebujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo pomoc pri založení s.r.o.? Naša advokátska kancelária v Bratislave Vám expresne rýchlo…