Citizen: Rodinné právo

 • Príspevok na výživu rozvedeného manžela

  3. mája 2023
  Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu…
 • Spravovanie majetku maloletého

  3. mája 2023
  Pri rozvode je nutné, aby sa rodičia okrem styku s maloletým a výšky výživného dohodli aj na správe jeho majetku. Ak sa…
 • Určenie / Zapretie otcovstva

  2. mája 2023
  Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa určuje tromi spôsobmi: Otcovstvo k mal. dieťaťu je možné zaprieť podaním návrhu na súd. Návrh môže podať matka, určený…
 • Zrušenie vyživovacej povinnosti

  2. mája 2023
  Ak máte vedomosť o tom, že Vaše plnoleté dieťa, ktorému platíte výživné, je schopné sa samostatne živiť, máte nárok požiadať o zrušenie…
 • Styk rodičov s maloletými deťmi

  2. mája 2023
  Styk rodičov s maloletými deťmi Otázka zverenia mal. dieťaťa je jednou z najťažších otázok, ktoré súd v konaní musí riešiť. Rozhodnutie…
 • Výživné

  2. mája 2023
  Každý rodič má voči svojim deťom vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve, ide o zákonnú povinnosť,…
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom

  2. mája 2023
  Pod pojmom Úprava práv a povinností k maloletým deťom sa rozumie:
 • Rozvod / Rozvodový právnik

  2. mája 2023
  Je Vaše manželstvo v rozpade, vyskúšali ste už všetko no Váš rodinný život sa nezlepšil? V takom prípade je rozvod zrejme to…