Vypracujeme pre Vás žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody podľa Obchodného zákonníka, budeme Vás zastupovať v danom konaní a poskytneme kompletné poradenstvo.