Potrebujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo pomoc pri založení s.r.o.? Naša advokátska kancelária v Bratislave Vám expresne rýchlo založí s.r.o. alebo inú novú obchodnú spoločnosť (napr. akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť) prípadne založí družstvo. Založenie s.r.o. je rýchle a lacnejšie vzhľadom na použitie elektronického podpisu.

Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom. Vďaka tomu ušetríte 50 % na súdnom poplatku pri zápise do OR SR. Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch platí: “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku”. Zároveň pri návrhu na zápis do živnostenského registra nemusíte platiť za voľné živnosti (inak 5,- Eur za jednu živnosť) a 50% za poplatok pri viazaných živnostiach 15,- Eur miesto 30,- Eur). Pri návrhu na zápis do Obchodného registra tak namiesto 331,50 Eur zaplatíte len 165,75 Eur.

Postup pri založení s.r.o.
Je potrebné, aby ste si vybrali názov svojej spoločnosti, pričom ten nesmie byť rovnaký , aký už existuje (môžete si to skontrolovať na stránke Obchodného registra www.orsr.sk), pričom názov nesmie byť urážajúci či hanlivý. Ďalším bodom je určenie sídla spoločnosti. Sídlo môžete zriadiť v nehnuteľnosti ktorej ste vlastníkom, alebo v nehnuteľnosti, ktorej vlastník Vám dá súhlas na jeho zriadenie. Nasleduje výber predmetov podnikania. Založenie s.r.o. je možné s jedným predmetom podnikania, alebo si uvediete väčší počet. Názvy jednotlivých predmetov podnikania (voľných živností) by mali byť v súlade s odporúčaním Ministerstva vnútra SR. Nám stačí uviesť v čom chcete podnikať a my už jednotlivé názvy naformulujeme tak, aby Vám mohlo byť vydané osvedčenie o živnostiach. Podľa súčasnej právnej úpravy je potrebné pri založení novej s.r.o. založiť špeciálny účet v banke a zložiť na ňom minimálne 5.000,- Eur, čo predstavuje minimálnu výšku základného imania. Banka o tomto vklade vydáva potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť pri návrhu na zápis spoločnosti do OR SR. V neposlednom rade je taktiež potrebný súhlas správcu dane so zápisom spoločníka do Obchodného registra.
Našim klientom poskytujeme kompletný servis, čo zahŕňa vypracovania všetkých podkladov (zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, čestné vyhlásenia, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, žiadosť o súhlas správcu dane a iné), podanie návrhu na zápis do živnostenského registra. Po obdŕžaní osvedčenia o živnostiach, podávame na príslušný súd návrh na zápis do OR SR. Za klienta podávame aj návrh na registráciu na daňovom úrade.
V prípade záujmu, môže klient, na základe overeného plnomocenstva, celé vybavovanie nechať na našu kanceláriu.

V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa založenia s.r.o. nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo cez náš kontaktný formulár.