Užíva niekto Vašu nehnuteľnosť či hnuteľný majetok bez Vášho súhlasu a navyše Vám za to ani nič neplatí? V tom prípade sa bezdôvodne obohacuje a Vy máte nárok na vydanie tohto bezdôvodného obohatenia.

Čo pre Vás môže urobiť advokát?

Našim klientom poskytneme bezplatnú konzultáciu a zvolíme vhodný postup.  Po podpísaní plnomocenstva na právne zastupovanie vyčíslime k akému obohateniu na úkor nášho klienta došlo. V prípade, že sa táto suma nedá presne vyčísliť, spolupracujeme s viacerými znalcami z viacerých odvetví a tak pomerne rýchlo vieme určiť hodnotu nehnuteľnosti a vypočítať tak výšku bezdôvodného obohatenia. Ak vyzvaná osoba dobrovoľne nesplní svoju povinnosť, vypracujeme a podáme na príslušný súd žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia. V celom konaní pred súdom Vás budeme zastupovať až do jeho právoplatného skončenia a v prípade potreby aj v exekučnom konaní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej online právnej poradne.