Telefon: 0904 678 710      Email:   judr.dobrovic@gmail.com

JUDr. JOZEF DOBROVIČ

Rodinné právo

Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je riešenie právnych problémov, spojených s rozvodom, úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a majetkovým vyporiadaním rozvedených manželov. V oblasti rodinného práva Vám poskytujeme nasledovné služby:

  • Rozvod/Rozvodový právnik
  • Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom
  • Zrušenie vyživovacej povinnosti
  • Príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • Určenie/zapretie otcovstva

© 2023 JUDr. JOZEF DOBROVIČ