Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa určuje tromi spôsobmi:

  • na základe tzv. domnienky otcovstva manžela matky dieťaťa
  • súhlasným vyhlásením oboch rodičov mal. Dieťaťa
  • rozhodnutím súdu

Otcovstvo k mal. dieťaťu je možné zaprieť podaním návrhu na súd. Návrh môže podať matka, určený otec ale aj samotné dieťa.