Stali ste sa obeťou trestného činu? Prvým Vašim krokom musí byť podanie trestného oznámenia. V našej kancelárii po prevzatí zastúpenia Vám vypracujeme trestné oznámenie, ktoré podáme na príslušné Okresné riaditeľstvo PZ. Ako poškodený/á musíte prísť na výsluch. Pri tomto výsluchu budeme s Vami a budeme aj pri výsluchu obvineného z trestného činu. Po skončení vyšetrovania sa zúčastníme miesto Vás preštudovania spisu a prípadne navrhneme vykonať ďalšie dôkazy. Pomôžeme Vám vyčísliť výšku škody a uplatníme ju v trestnom konaní. Poškodených klientov zastupujeme aj v samotnom konaní pred súdom, kde za nich prednesieme záverečnú reč. Pripravíme aj prípadný opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu.

Ak máte konkrétne otázky alebo záujem o zastupovanie, neváhajte nás kontaktovať.